Upcoming Events

We have more than you can expect!

The unique children’s football festival “TRYAVNA CHAMPIONSHIP 2020” is over, we were together with ORBICO BULGARIA

Завърши уникалния детски футболен фестивал „TRYAVNA CHAMPIONSHIP 2020“. Това бяха едни незабравими дни в Трявна, Това беше един празник на себеотдаването и уважението, празник на приятелството и футбола, празник на детския блян, празник за всички Read more…

We will play football again!

We will play football again! Wishing you health and well-being, Peace and Love in our hearts! Отново ще играем футбол! С пожелание за здраве и благополучие, Мир и Любов в сърцата ни!    

Be our next guest!

Be our next champion!

Give us a message!

champion_of_champion@abv.bg

Give us a ring

Nikolay Baburov
+359 888 92 42 97
Mon - Fri, 10:00-20:00

Contact Us